LỊCH CẬP NHẬT CÁC KHÓA HỌC NLP

Hội Thảo

THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG

LỊCH HỌC

Tại Hà Nội:

8h - 19h30 ngày 22/5/2022


Tại Hồ Chí Minh:

8h - 19h30 ngày 8/5/2022

Khóa học

CHIẾN BINH NLP

LỊCH HỌC

Tại Hà Nội:

Ngày 10, 11, 12/6/2022


Tại Hồ Chí Minh:

Ngày 13, 14, 15/5/2022

Khóa học

COACHING & HYPNOTHERAPY

LỊCH HỌC

Tại Hà Nội:

Ngày 31/3, 1, 2, 3/4/2022


Tại Hồ Chí Minh:

Ngày 26, 27 ,28, 29/5/2022

Khóa học

MASTER NLP

LỊCH HỌC

Tại Hà Nội:

Ngày 27, 28, 29, 30/04 - 01/5/2022


Tại Hồ Chí Minh:

Đang cập nhật.....