LỊCH CẬP NHẬT CÁC KHÓA HỌC NLP

Hội Thảo

THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG

LỊCH HỌC

Tại Hà Nội:

8h - 19h30 ngày 06/08/2023


Tại Hồ Chí Minh:

8h - 19h30 ngày Đang Cập Nhật..

Khóa học

CHIẾN BINH NLP

LỊCH HỌC

Tại Hà Nội:

Ngày 25-26-27/08/2023


Tại Hồ Chí Minh:

Ngày Đang Cập Nhật...

Khóa học

COACHING & HYPNOTHERAPY

LỊCH HỌC

Tại Hà Nội:

Ngày 09-10-11-12/11/2023


Tại Hồ Chí Minh:

Ngày Đang Cập Nhật...

Khóa học

MASTER NLP

LỊCH HỌC

Tại Hà Nội:

Ngày 9-10-11-12-13/08/2023


Tại Hồ Chí Minh:

Ngày Đang Cập Nhật...