LỊCH CẬP NHẬT CÁC KHÓA HỌC NLP

Hội Thảo

THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG

LỊCH HỌC

Tại Hà Nội:

8h - 19h30 ngày 26/02/2023


Tại Hồ Chí Minh:

8h - 19h30 ngày 26/02/2023

Khóa học

CHIẾN BINH NLP

LỊCH HỌC

Tại Hà Nội:

Ngày 31/03 - 01-02/04/2023


Tại Hồ Chí Minh:

Ngày 17-18-19/02/2023

Khóa học

COACHING & HYPNOTHERAPY

LỊCH HỌC

Tại Hà Nội:

Ngày 29-30/06/ - 01-02/07/2023


Tại Hồ Chí Minh:

Ngày 02-03-4-05/03/2023

Khóa học

MASTER NLP

LỊCH HỌC

Tại Hà Nội:

Ngày 16-17-18-19/03/2023


Tại Hồ Chí Minh:

Ngày 23-24-25-26-27/08/2023