Enter your keyword

Blog

Người khó chiều nhất là người nghèo

Người khó chiều nhất là người nghèo

Jack Ma: “Người khó chiều nhất là người nghèo”. Cho họ miễn phí, họ nghĩ đó là cái bẫy. Nói với họ đó là một khoản đầu tư nhỏ, họ sẽ nói là họ không kiếm được nhiều từ nó. Bảo họ đầu tư lớn đi, họ sẽ nói không có tiền. Bảo họ thử […]